Lidmaatschap

De private en publieke culturele organisaties moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • bij het Bestuur van de Cultuurraad Knokke-Heist een schriftelijke aanvraag indienen gericht aan de Voorzitter van de Cultuurraad, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist
 • hun zetel in de gemeente hebben en een culturele werking ontplooien binnen het grondgebied van de gemeente of binnen een deel ervan
 • activiteiten uitoefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden, vermeld onder hoofdstuk 3 van het jaarverslag
 • door het indienen van hun werkingsverslag over het voorbije jaar laten blijken dat zij in die periode regelmatig culturele activiteiten hebben ingericht voor eigen leden of voor het ruime publiek
 • aantonen dat zij een georganiseerde vereniging, instelling of dienst zijn door het indienen van hun statuten of doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en het aantal leden of de omvang van het bereikte doelpubliek
 • daarnaast dient een volledig aangevuld invulformulier terug te worden bezorgd (dit invulformulier kan worden aangevraagd op het secretariaat van de Cultuurraad, Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist, tel 050 630 430, cultuurraad@knokke-heist.be)

Aangesloten verenigingen genieten van een aantal zeer duidelijke voordelen:

 • Ze genieten krachtens het art. KB 198/7 van vrijstelling van takszegels op publicaties voor activiteiten met cultureel doel
 • Ze vormen samen één krachtige groep
 • Ze kunnen steeds terecht bij en rekenen op de Cultuurraad
 • Door hun contact met andere verenigingen kunnen ze samenwerkingsverbanden opzetten.
 • Ze kunnen gratis gebruik maken van de wekelijkse persberichten van het Gemeentebestuur en informatie verspreiden via de openbare bibliotheek
 • Door hun erkenning vallen ze onder categorie 1 voor het huren van zalen in gemeentelijke gebouwen
 • Dankzij het puntensysteem genieten ze van een vlotte behandeling van hun belangen bij de betoelaging vanwege het Gemeentebestuur.

Al deze – en andere – voordelen zorgen ervoor dat de Cultuurraad tot één grote samenwerkende groep is uitgegroeid en in die zin verder kan evolueren.

Vul het onderstaande formulier online in of download het aanvraagformulier als .PDF