Jong Talent

Profiel

Een aanmoedigingsprijs voor beloftevol talent in het begin van de carrière als stimulans om verder te groeien.

Voorwaarden

 • een in een bepaalde discipline startende groep of persoon
 • inwoner of sterke binding met Knokke-Heist
 • het spectrum waartoe de beoefende discipline behoort, mag in de ruimste zin van mogelijkheden geïnterpreteerd worden.

Toekenningprocedure

Op voordracht door het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad dat in eer en geweten erover oordeelt en stemt. De beslissing wordt eveneens grondig gemotiveerd.

Opmerking

De prijs ‘Jong Talent’ wordt uitgereikt op CultuurCocktail@Knokke-Heist.

 • 2018: niet uitgereikt
 • 2017: Martijn Susla
 • 2016: Boudy Verleye ‘Brihang’
 • 2015: Zorro’s Dirty Sister
 • 2014: Jeroen De Beer
 • 2013: geen cultuurfeest
 • 2012: Bram Bonny
 • 2011: Musicalgroep MILO
 • 2010: Bram De Looze
 • 2009: Rik Verheye
 • 2008: Benoit De Clerck