Club der Officieren Knokke-Heist

De banden tussen haar leden zowel op vriendschappelijk als professioneel vlak aan te halen, de sociale aspiraties tussen hen aan te wakkeren en zeker elkaar te steunen zowel op materieel als moreel vlak in hun beroeps- en sociaal leven.
De banden tussen de verschillende korpsen van de officieren waar de leden toe behoren en de Natie, de Europese Unie, de NAVO en de internationale gemeenschap aan te halen.
De banden met de politie, brandweer en Civiele bescherming aan te halen.

Doelgroep

Geen doelgroep gespecificeerd

Contactgegevens

Contactpersoon: Dhondt Erik

Adres: Blancgarinstraat 23 bus 31, 8300 Knokke-Heist

Telefoon: 050 60 35 95

GSM nummer: 0477 50 05 59

Email: e.l.dhondt@skynet.be

Website: www.clubofficierenknokkeheist.be