De Nestor

Profiel

De Nestor, sinds 2009 een eremetaal in de vorm van een penning, zal door het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad toegekend worden aan verdienstelijke bestuursleden van de seniorenverenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad.

Voorwaarden

 1. Vanaf of na de leeftijd van 55 jaar aangesloten zijn bij een seniorenvereniging
 2. 15 jaar ononderbroken deel uitgemaakt hebben van het bestuur
 3. met inachtneming van volgende bepalingen :
  1. Het aantal jaren lidmaatschap of bestuursdeelname in andere seniorenverenigingen of van verenigingen van vóór de leeftijd van 55 jaar kunnen niet meegeteld worden voor het verkrijgen van de Nestor.
  2. Onder seniorenvereniging wordt verstaan: elke vereniging die zich uitsluitend tot 55-plussers richt als doelpubliek

Toekenningsprocedure

Op aanvraag door de betrokken vereniging aan het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad via een daartoe bestemd formulier.

Opmerkingen:

 1. De aanvraag moet gebeuren voor 1 juni. Aanvragen na 1 juni komen pas in aanmerking voor het volgende werkjaar.
 2. De Nestor wordt uitgereikt tijdens de CultuurCocktail@Knokke-Heist.
 3. Indien iemand 15 jaar bestuurslid is van meer dan één seniorenvereniging, kan hij/zij maar één keer de Nestor krijgen. De Nestor wordt toegekend namens de vereniging die het eerst de aanvraag doet.
 4. Het verwerven van de Nestor blijft verenigbaar met het verkrijgen van een zilveren en/of gouden medaille voor Cultuurverdienste.

Aanvraagformulier De Nestor

 • Tot het bekomen van de Nestor, medaille voor cultuurverdienste.

 • WEGENS
 • Bovenvermelde gegevens zijn echt en waar,
  (De Nestor wordt uitgereikt op het eerstvolgende Cultuurgala – indien ingediend voor eind juni van hetzelfde jaar)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2014: André Breckx
2015: De Waegenaere Jeannine; Desiree Vercruysse